Det hvite leilighetsbygget i Myraveien 1a og 1b inneholder ni utleieleiligheter, der kun to boenheter er godkjente.

Bygget eies av eiendomsaktøren, Zar Eiendom, der Roger Håkonsen er styreleder. Selskapet fikk i januar 2019 varsel om tvangsmulkt fra Rana kommune. De prøvde så å få de syv leiligheten godkjente, men dette lot ifølge Håkonsen seg ikke gjennomføre innenfor dagens tekniske krav (TEK17).

Planen var derfor først å omgjøre de ni leilighetene til to leiligheter, men nå har Zar Eiendom bestemt seg for å rive bygget.

– Vi river det for at det går ikke an å få det godkjent i henhold til dagens krav. Vi har også kjøpt nabohuset i Lars Meyers gate 43, som vi også skal rive, forteller han.

Tomta til de to byggene er til sammen på om lag 1,5 mål.

– Vi har tenkt å bygge 10 leiligheter i et leilighetsbygg her. Disse leilighetene skal vi leie ut. Vi begynner planleggingen snart og antar det må gjøres en reguleringsendring her, fortsetter han.

Håkonsen forteller at de skal forskjønne uteområdet. De vil ta kontakt med kommunen for å få en god og helhetlig løsning fram mot veien.

– Det vil bli et kjempeløft for området. Vi ser for oss å bygge en hekk rundt her og det kommer til å bli veldig fint, sier han.